تنها حیاتی چیزی مصوب است درباره میل سوپاپ

۲- حرارت نباید سبب ساز سوختگی و تولید خوردگی در سوپاپ گردد. ۲- در موقع باز و بسته نمودن سوپاپها ساخت ضربه و ل

توسط NEWSWORLDS در 27 آبان 1401
۲- حرارت نباید سبب ساز سوختگی و تولید خوردگی در سوپاپ گردد. ۲- در موقع باز و بسته نمودن سوپاپها ساخت ضربه و لرزش نکند. پیستون در یک گوشه و کنار بسته به شتاب جابجا می شود. به جهت ان گونه از موتورها که به رخ خطی هستند و صرفا با یک میل بادامک می باشند، در هر سیلندر دو سوپاپ تعبیع می شود که یکی از آنها برای ورود هوا و سوخت گیری و دیگری به جهت خروج گازهای حاصل از احتراق می باشد. در طرح نو باز و بسته شدن سوپاپها از طریق دیگری و بهصورت الکتریکی و پنوماتیک انجام میگردد که این گونه باز و بسته شدن میتواند مزیتهای مهربانی به جهت موتور داشته باشد و به جای به کارگیری از سامانهای مکانیکی از سیستمی هوشمند برای همین منظور استفاده کرد. ۲. سنسور نو را مستقیم به داخل فشار دهید و برجستگی پیچها را دارای سوراخهای آن سطح کنید. ۱. بر روی حلقه گرد (Oشکل) سنسور نو پاره ای روغن موتور بمالید. بادامکی که نوک آن نیم گرد است. که در شکل عدم به کارگیری از سنسور میل بادامک جهت تشخیص شرایط سوپاپ ها از سیستم هایی مثل دفیا و حساس کرکینگ به کار گیری میکنند. در نظر داشته باشید که تهیه و تنظیم زمانه بندی دقیق سوپاپ ها در همین گونه موتورها برای سرعت های بالا، قدری اختلال است. همین مشکل معمولا قابلتشخیص نمیباشد تا زمانی که موتور از فعالیت بیفتد و چراغ ارزیابی به شما هشدار دهد. رطوبت، روغن، رسوبات و آلودگی که در اثر آب ایجاد شده باشند، بهمرور زمان داخل و اطراف موتور توده میشوند، به جهت میل سوپاپ موتور اختلال ساخت می کنند و سنسور آن را از فعالیت میاندازند. به این ترتیب وقتی میل لنگ اختلال پیدا میکند، سنسور میل سوپاپ هم از فعالیت میافتد و نمیتواند داده ها سوخت یا این که جرقه را منتقل کند. هرگونه عکس العمل یا تصادف حتی جزئی که در گذشته به جهت خودرو حادثه افتاده و به قسمتهایی از موتور زخم رسانده باشد، می تواند سنسور میل سوپاپ را از فعالیت بیندازد. همین سیستم راندمان تراکم موتور را به ۹۰ % افزایش میدهد. چنانچه در حالا رانندگی اصلی اتومبیل متوجه شدید موتور در بعضی مواقع قدرتش را بیدلیل از دست میدهد و سبب ساز تکانهای شدید در خودرو می شود یا این که هرازگاهی بهسمت جلو نوسان میکند، به این معنی که سنسور میل سوپاپ خلل دارد. زمانی این اتفاق میافتد، پوشش بر روی سنسور میل لنگ ترک میخورد یا احتمال دارد از گرما ذوب شود. بدتر از این‌که نتوانید اتومبیل را پر‌نور کنید این میباشد که در زمان رانندگی ناگهان موتور خاموش شود. ۷. سنسور را مستقیم با یه خرده چرخش بیرون بکشید تا از موتور بیرون شود. پس از دور اندیشی مهم همین قطعه و آشنایی اصلی علائم خرابی سنسور میل سوپاپ، چنانچه نیاز به خرید کردن سنسور میل سوپاپ اتومبیل دارید می توانید به وبسایت یدک ملازم مراجعه کنید. سنسور میل سوپاپ به تیتر یک قطعه اهمیت در خودرو، وظیفه انتقال اطلاعات زمانبندی، حالت و فاکتورهای مورد نیاز به جهت احتراق بیعیب و نقص را برعهده دارد؛ بنابراین فساد در عملکرد ا÷ین قطعه منجر ایراد کارکرد موتور خودرو خواهد شد. سنسور میل سوپاپ قطعهای اهمیت در خودروی شماست که وظیفه آن انتقال اطلاعات مربوط به درستبودنِ زمانبندی، حالت و اجزای موردنیاز به جهت یک احتراق بیعیبونقص است. اما عجله ضعیف خودرو عارضه ها متعددی می تواند داشته باشد؛ بنابراین در کنار مورد ها دیگر، سنسور میل سوپاپ را نیز تحلیل کنید. ۴. کابل منفی باتری را انقطاع کنید و کنار بگذارید. ۳. پیچها را سرجایشان بگذارید و حیاتی به کارگیری از آچار یا این که آچار جغجغه و سوکت دارای ترازو مطلوب آنها را محکم کنید. در صورتی که سیمکشیهای اتومبیل ریلکس شده باشند یا این که روغنی و آلوده باشند، عبور ولتاژ مختل می‌شود و همین منجر میگردد سیمها جراحت ببینند یا بهمرور پاره شوند تا جایی که تمام سیمها فرسوده و بیفایده شوند. فنر سوپاپ: فنری مارپیچی میباشد که روی بخش انتهایی ساقه سوپاپ اتومبیل قرار دارد و از یک سمت به بدنه موتور وصل هست و از سمت دیگر به وسیله یک نگهدارنده یا واشر تخت به خار سوپاپ متصل میشود. وقتی در یک روز گرم آفتابی ساعتهای طولانی کلیدی اتومبیل رانندگی میکنید یا این که آن را جایی که سایه نیست بوستان میکنید، ممکن هست سنسور میل سوپاپ زخم ببیند. در بعضا از مدلهای اتومبیل که سنسور میل سوپاپشان خراب شده است، گیربکس قفل شده و در یک دنده گیر میکند. در چنین شرایطی دنده عوض نمی شود و صرفا راهی که میتوانید از آن دنده بیرون گردید همین میباشد که موتور را خاموش کنید، مقداری شکیبایی کنید و آن گاه دوباره خودرو را شروع بزنید. زمانی این حادثه افتاد، سنسورهای میل سوپاپ نیز از فعالیت میافتند و شما مجبورید بارها و بارها آغاز بزنید؛ چون سنسور خراب اذن نمیدهد موتور خودرو به جهت ساعت‌ها طولانی بهشکل مداوم عمل کند. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه مهم کجا و طریق به کارگیری از اینجا دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب