Monthly Archives جولای 2021

سشوار با موتور خوب

بیایید سکانس های مو را برای یک ثانیه سشوار گرم صحبت کنیم ، خانم ها. این محصولی است که 99.9٪ از ما استفاده می کنیم [من حسادت می کنم 0.0٪ مویی که هرگز خشک کن ندیده است و باید از ساقه کرفس سالم به نظر برسد] و محصولی است که 99.9٪ ما هم هرگز نمی دانیم کدام یک [ها] برای موهای ما بهترین هستند. سشوار جانسون من کاملاً آن دختری بوده ام که سالها از همان سشوار استفاده کرده است و سپس در آن صبح دوشنبه تصادفی که تصمیم به بیرون رفتن من گرفته است ، من به نزدیکترین Walgreens می دویدم و ارزان ترین موردی را که می توانم پیدا کنم امیدوارم دوام بیاورد تا صبح روز دوشنبه بعد...

Read More