سشوار با موتور خوب

بیایید سکانس های مو را برای یک ثانیه سشوار گرم صحبت کنیم ، خانم ها. این محصولی است که 99.9٪ از ما استفاده می کنیم [من حسادت می کنم 0.0٪ مویی که هرگز خشک کن ندیده است و باید از ساقه کرفس سالم به نظر برسد] و محصولی است که 99.9٪ ما هم هرگز نمی …

ادامه مطلب