دانلود کتاب حمله اعراب به ایران tagged posts

مزایای کتاب های خارجی ترجمه شده

خدیجه معصومی ، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی ، گفت: خیر ماندگار »تاکنون بیش از 3000 جلد کتاب توسط افراد و نهادهای مختلف به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است.

وی افزود: جنبش “اهدای کتاب ، خیر پایدار” همزمان با دهه اهدا (از 15 اکتبر تا 24 نوامبر) توسط اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی انجام می شود.

معصومی در ادامه سخنان خود هدف از این حرکت مردمی را ترویج فرهنگ اهدای کتاب ، اشاعه سنتهای خوب اهدای کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی و غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی عنوان کرد و گفت: “فرهنگ خواندن و خواندن بسیار ارزشمند است این ف...

Read More