آنچه یونانیان باستان درباره دیسک و صفحه می دانستند که شما هنوز نمی دانید

همین موقعیت زمانی پیش میآید که در مجموعه ۳، وقفه ساعت بیت دستیابی یک کاغذ را صفر کرده باشد. تفاوت آن‌ها در این

توسط NEWSWORLDS در 4 آذر 1401
همین موقعیت زمانی پیش میآید که در مجموعه ۳، وقفه ساعت بیت دستیابی یک کاغذ را صفر کرده باشد. تفاوت آن‌ها در این است که LRU مقدار به کارگیری صفحات را در یک مقطع هنگامی کوتاه پیگیری مینماید ولی NFU صرفا به میزان به کارگیری صفحات در نهایی وقفه ساعت نگاه میکند. این الگوریتم معمولی میباشد و سربار کمی به سیستمعامل زور میکند. اما اگر بیت دستیابی ۱ بود، سیستمعامل آن بیت را صفر کرده و برگه را به انتهای صف منتقل میکند. بعد از آن سیستمعامل یک برگه تصادفی را از پایانی گروه برای حذف شدن انتخاب میکند. 1, اینجا glossary بیت کوین از رمزنگاری کلید عمومی استعمال می نماید که در آن دو سوییچ رمزنگاری، یکی عمومی و دیگری خصوصی، تولید میشود. پرهزینهترین روش، به کار گیری از یک لیست پیوندی میباشد که تمام صفحه ها موجود در حافظه را در بر میگیرد. الگوریتم ساعت، یک لیست حلقوی از صفحات را در حافظه نگه میدارد. در این شرایط راننده برای مدت کوتاهی پدال کلاچ را نگه می دارد و در حالی که جعبه دنده پایین هیچ نیرو خاصی قرار ندارد، دنده مطلوب را انتخاب می نماید و جعبه دنده را در آن دنده مناسب قرار می دهد. ما در این نوشته قصد داریم در در آغاز عملکرد همین وسیله را تحلیل نماییم و آن گاه بهترین جور آن را گزینه مشاجره قرار دهیم تا شما بتوانید در این مقاله بهترین آن را به راحتی تعیین کنید. بدین ترتیب کاغذ مورد نظر اقبال دوبارهای برای باقی ماندن در حافظه کسب کرده است. همین پروسه به این ترتیب ادامه مییابد. این پروسه آن قدر تکرار میشود تا یک ورقه به جهت جایگزینی پیدا شود. گاه برای نشانی دهی به داده، از شماره شیار در راه (همان شماره استوانه)، شماره ورقه و شماره روش در صفحه(۰و یا ۱) به کار گیری میشود. همینطور خوبتر می باشد تا دیسک و صفحه ایجاد شده توسط برندهای معتبر را خریداری نمایید تا از کیفیت آن اطمینان داشته باشید. در این الگوریتم یک کاغذ به صورت تصادفی تعیین شده و کاغذ نو جایگزین آن میشود. به این ترتیب در الگوریتم، صفحهای گزینش می شود که نه به کار گیری شده و خیر اطلاعات آن تغییر کرده است. این الگوریتم شبیه الگوریتم FIFO است ولی کلیدی یک تغییر کوچک که منجر میگردد یه خرده عملکرد آن فراتر برود.
آخرین مطالب